http://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/moi-hoa-hau-viet-nam-toan-cau-2017-la-mot-long-tu-tam/e your paragraph here.

Michelle Ngọc Nguyễn đăng quang Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu lần Thứ 6


http://www.xiinh.net/2014/07/michelle-ngoc-nguyen-ang-quang-hoa-hau.html


Bao Nguoi Viet - Hoa Hau Viet Nam Toan Cau Lan 8 ngay 3 thang 7, 2016

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=227399&zoneid=268

http://www.nguoi-viet.com/giai-tri/net-dep-cua-cuoc-thi-hoa-hau-viet-nam-toan-cau-lan-thu-8/

Bao Nguoi Viet - Fashion Model Global 2 - Dec 28, 2016

http://www.nguoi-viet.com/giai-tri/dem-hoi-thoi-trang-nguoi-mau-toan-cau-tai-little-saigon/

Bao Nguoi Viet - Hoa Hau Viet Nam Toan Cau Lan 8

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=227399&zonei