- ​HOA HẬU VIỆT NAM TOÀN CẦU 2017

 

MISS VIET NAM GLOBAL 2017: Jackie Dang - 1st year in College

1st Runner Up: Christy Pham - Fashion Designer

2nd Runner Up: Kathy Ha Nguyen - 1st year in Dental School

3rd Runner Up: Hoang Thi Bich Phuong - 2nd year in College


Cuộc thi Hoa Hẫu Việt Nam Toàn Cầu lần Thứ 9 được hoành dựng thật công phu và hoành tráng bởi Trung Tâm KimLoi Macro Media vào Ngày Thứ chu Nhat Tháng 4 Năm 2017 tại M3 Live Anaheim Event Center, Anaheim, California. USA.

Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầ​u lần thứ 9 nầy thành công rực rở, và vẻ vang.  

Thành phần ban giám khảo năm nay gồm có:

Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, HH Victoria Hang Le, Linda Phung, Aileen Glasgow, Giselle Boone, Actor Tien Pham, Singer Victoria Zhong, Dang Thi Hoang Yen


Entertainment is by KimLoi Macro Media's singers and performers.


Master of Ceremonies: Trong Thang & HH Thanh Phuong


HOA HẬU VIỆT NAM TOÀN CẦU

2017 - Jacky Dang - California

2016 - Nini Huong Nguyen - Germany

2015 - Natalie Le - Norway

2014 - Michelle Ngoc Nguyen - California

2013 - Yuka Hirao - Japan

2009 - Alex Tran - Texas

2008 - Donna vo - California

2007 -Jennifer Le - Washington

2006 - Linda Vy Tram - Washington