- ​HOA HẬU VIỆT NAM TOÀN CẦU 2017

 

MISS VIET NAM GLOBAL 2017: HO QUOC PHUONG - ACCOUNTING - FROM GERMANY

1st Runner Up: NGUYEN QUYNH NHU -  FROM VIET NAM

2nd Runner Up: LINH DAN - FROM CALIFORNIA


3rd Runner Up: KATHY PHAM FROM VIET NAM


Cuộc thi Hoa Hẫu Việt Nam Toàn Cầu lần Thứ 10 được hoành dựng thật công phu và hoành tráng bởi Trung Tâm KimLoi Macro Media vào Ngày chu Nhat Tháng 9 Năm 2017 tại CITY NATIONAL GROVE OF ANAHEIM, ANAHEIM, CA U.S.A.


Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầ​u lần thứ 10 nầy thành công rực rở, và vẻ vang.  

Thành phần ban giám khảo năm nay gồm có:

Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng, HH Victoria Hang Le, Linda Phung, Aileen Glasgow, Giselle Boone, Actor Tien Pham, Singer Victoria Zhong, Dang Thi Hoang Yen


Entertainment is by KimLoi Macro Media's singers and performers.


Master of Ceremonies: Trong Thang & HH Thanh Phuong


HOA HẬU VIỆT NAM TOÀN CẦU

2017 - Jacky Dang - California

2016 - Nini Huong Nguyen - Germany

2015 - Natalie Le - Norway

2014 - Michelle Ngoc Nguyen - California

2013 - Yuka Hirao - Japan

2009 - Alex Tran - Texas

2008 - Donna vo - California

2007 -Jennifer Le - Washington

2006 - Linda Vy Tram - Washington